KONTINGENT-OPKRÆVNING 2019

Der vil ikke blive udsendt faktura på opkrævning for året 2019
I stedet bedes betalt efter følgende meddelelse:

Kontingent for 2019………………………..kr. 400
Passive medlemmer 2019…………………… kr. 150
Juniorer 2019 : u/18 år……………………….. kr. 250

Indbetaling på konto i Sydbank reg.nr. 7990 konto 1032312.

Husk at påføre navn ved indbetaling.
Indbetaling senest den 15.4.2019

Nye medlemmer send en mail til:
Kasserer
Kjeld Jacobsen, Tingbjerg 19, 6534 Agerskov
e-mail  kjeldag@gmail.com

Navn:
Adresse:
Post nr.:
Fødselsdato:
Mobil nr.:
Klub2