TILSKUD TIL LØB 2020

Ændret procedure i forhold til tidligere år
Ensretning: Tilskud det samme om man kører racer eller MTB
DER GIVES ET TILSKUD PÅ MAX KR. 300
Udbetales mod fremvisning af kvittering for deltagelse i 1 eller flere løb. Eks: Hærvejsløbet og gebyr overstiger kr. 300, får man udbetalt de kr. 300
NB: Vi forstår således fremover ikke betaling af Brundtlandløbet, men kvittering herfra kan benyttes
Ved spørgsmål, kontakt Kjeld Jacobsen tlf 30743288
eller mail: kjeldag@gmail.com
Denne mailadresse skal ligeledes benyttes når man skal have udbetalt tilskud
ALLE SKAL UNDER LØBENE KØRE I ACK KLUBTØJ.