KONTINGENT-OPKRÆVNING 2021

Der vil ikke blive udsendt faktura på opkrævning for året 2021
I stedet bedes betalt efter følgende meddelelse:

Kontingent for 2021………………………..kr. 400
Passive medlemmer 2021…………………… kr. 150
Juniorer 2021 : u/18 år……………………….. kr. 250

Indbetaling på konto i Sydbank reg.nr. 7990 konto 1032312.

Husk at påføre navn ved indbetaling.
Indbetaling senest den 15.4.2021

Nye medlemmer send en mail til:
Formand
Lars Chrisrensen E-mail: pappa2four@hotmail.com

Navn:
Adresse:
Post nr.:
Fødselsdato:
Mobil nr.:
Klub2