Generalforsamling

HUSK GENERALFORSAMLING 2. NOVEMBER KL 19.30 I KLUBHUSET