KONTINGENT OPKRÆVNING 2023

Der vil ikke blive udsendt faktura på opkrævning for året 2023
I stedet bedes betalt efter følgende meddelelse:

Kontingent for 2023………………………..kr. 300
Passive medlemmer 2023…………………… kr. 150
Juniorer 2023 : u/18 år……………………….. kr. 250

Indbetaling på konto i Sydbank reg.nr. 7990 konto 1032312.

Husk at påføre navn ved indbetaling.
Indbetaling senest den 1.5.2023

Nye medlemmer send en mail til:
Formand
Allan Bossen E-mail: bestyrelsen@ack91.dk

Navn:
Adresse:
Post nr.:
Fødselsdato:
Mobil nr.:
Klub2