Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i ACK91

Mandag 14/11 2022 kl. 19.00 I skuret på Byggebjerg 17

Dagsorden ifølge vedtægter

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Formandens beretning.
 4. Regnskabsaflæggelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand (ulige år).
 8. Valg af kasserer (lige år).
 9. Valg af bestyrelse.
 10. Valg af suppleant.
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde en uge før