Ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Agerskov Cykel Klub af 1991.

Mandag den 5. november 2018 kl. 19.30

Cykelskuret på Byggebjerg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand (ulige år)
  Valg af kasserer (lige år) Kjeld Jacobsen, modtager genvalg
 8. Valg af bestyrelse, følgende er på valg:
  Bent Andersen, modtager genvalg, Johnny Brylle, modtager ikke genvalg
 1. Valg af suppleant
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant. Kirsten Nielsen og Ove Petersen
 3. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 22. oktober 2018. Forslag skal være skriftlige, og kan sendes pr. mail eller afleveres til en i bestyrelsen. Mailadresser fremgår af klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen opfordrer til at alle medlemmer bakker op om klubben og møder op på

generalforsamlingen.

Klubben er vært ved et stykke franskbrød, øl, sodavand, kaffe eller the.

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne

Merete Kjelsbak

Formand