Generalforsamling 2021

§5 Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes den 1. mandag i november. Den 1.november 2021. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel gennem sociale medier. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Dagsorden iflg. vedtægterne.